Τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας σήματος ηλεκτρικής κιθάρας.

Τσιαλιάφας, Πασχάλης (2014-10-22)

Διπλωματική εργασία