Η σονάτα για βιολί και πιάνο του Αντίοχου Ευαγγελάτου: διάλογος των παραδοσιακών μορφών με τη νεοτονικότητα και τον εθνικό χαρακτήρα.

Καραγιάννη, Μαρία (2014-09-26)

Διπλωματική εργασία