Η διδασκαλία της σχολικής χορωδίας: έρευνα για τη σημασία, τις διδακτικές μεθόδους, τους κεντρικούς άξονες και τις θεμελιώδεις παραμέτρους στη χορωδιακή διδασκαλία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Τρικάλων.

Κουτή, Ευαγγελία (2014-10-23)

Διπλωματική εργασία