Παραδοσιακή μουσική της περιοχής Έδεσσας ερμηνευόμενη από λαϊκή μπάντα χαλκίνων πνευστών.

Πολυχρονιάδης, Γεώργιος (1992-09-16)

Διπλωματική εργασία