Δημοτικά τραγούδια της Ανατολής - Σελίτσανης Αγιάς.

Πριοβόλου, Μαρία (2014-10-22)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


Thumbnail1407_01. Απο μικρός στα γράμματα.mp3

Thumbnail1407_02. Κορίτσια Καναλιώτικα.mp3

Thumbnail1407_03. Για νύχτουσι κι σήμιρα.mp3

Thumbnail1407_04. Απ' την Ουμβριά θελ' να διαβώ.mp3

Thumbnail1407_05. Απ' την Πόλη Κατιβαίνω.mp3

Thumbnail1407_06. Βγήκαν οι ρούσες στο χορό.mp3

Thumbnail1407_07. Μάνα μ' στο περιβόλι μας.mp3

Thumbnail1407_08. Στην πόρτα της Σαλονικιάς.mp3

Thumbnail1407_09. Του θαμαίνουμι.mp3

Thumbnail1407_10. Ένα πραματευτόιπουλο.mp3

Thumbnail1407_11. Σπυρί πιπέρι.mp3

Thumbnail1407_12. Στο μαχαλά.mp3

Thumbnail1407_13. Κόρη με τα ξανθά μαλλιά.mp3

Thumbnail1407_14. Περιβόλι είχα Πάπια μ'.mp3

Thumbnail1407_15. Ποιός ασίκης σαν κι 'μένα.mp3

Thumbnail1407_16. Να ήταν βάτια και κλαριά.mp3

Thumbnail1407_17. Σήμιρα Χριστός Ανέστη.mp3

Thumbnail1407_18. Παίρνω το δρεπανάκι μου.mp3

Thumbnail1407_19. Πού ήσαν Απρίλη μ' έμορφε.mp3

Thumbnail1407_20. τώρα Μαϊά.mp3

Thumbnail1407_01. Απο μικρός στα γράμματα.mp4

Thumbnail1407_02. Κορίτσια Καναλιώτικα.mp4

Thumbnail1407_03. Για νύχτουσι κι σήμιρα.mp4

Thumbnail1407_04. Απ' την Ουμβριά θελ' να διαβώ.mp4

Thumbnail1407_05. Απ' την Πόλη Κατιβαίνω.mp4

Thumbnail1407_06. Βγήκαν οι ρούσες στο χορό.mp4

Thumbnail1407_07. Μάνα μ' στο περιβόλι μας.mp4

Thumbnail1407_08. Στην πόρτα της Σαλονικιάς.mp4

Thumbnail1407_09. Του θαμαίνουμι.mp4

Thumbnail1407_10. Ένα πραματευτόιπουλο.mp4

Thumbnail1407_11. Σπυρί πιπέρι έσπιρνα.mp4

Thumbnail1407_12. Στο μαχαλά.mp4

Thumbnail1407_13. Κόρη με τα ξανθά μαλλιά.mp4

Thumbnail1407_14. Περιβόλι είχα Πάπια μ'.mp4

Thumbnail1407_15. Ποιός ασίκης σαν κι 'μένα.mp4

Thumbnail1407_16. Να ήταν βάτια και κλαριά.mp4

Thumbnail1407_17. Σήμιρα Χριστός Ανέστη.mp4

Thumbnail1407_18. Παίρνω το δρεπανάκι μου.mp4

Thumbnail1407_19. Πού ήσαν Απρίλη μ' έμορφε.mp4

Thumbnail1407_20. Tώρα Μαϊά.mp4