Μελοποίηση της ασματικής ακολουθίας του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου του εκ Ραψάνης και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

Παπαγεωργίου, Νεκτάριος (2012-10-29)

Διπλωματική εργασία