Οι μπαλάντες για πιάνο κατά τον 19ο αιώνα. Οι μπαλάντες για πιάνο του Frederic Chopin.

Καλοτεράκη, Αικατερίνη (2013-03-22)

Διπλωματική εργασία