Αυλός του Λούβρου: μουσικολογική προσέγγιση και φυσική προτυποποίηση με το λογισμικό "Aulos"

Ζαχαροπούλου, Κυριακή (2000-10-19)

Διπλωματική εργασία