Εικονογραφικές παραστάσεις της Αττικής αγγειογραφίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων με θέμα τις Μούσες και τις σχέσεις τους κυρίως με τον Απόλλωνα.

Μιναχείλη, Κωνσταντίνα (2001-03-14)

Διπλωματική εργασία