Διόνυσος σε σκηνές μουσικής και χορού.

Θωμοπούλου, Αθανασία (1998-02-17)

Διπλωματική εργασία