Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα ηχοκίνησης: περιγραφή του αλληλεπιδραστικόυ συστήματος Lightning II του Con Buchla.

Σπανοπούλου, Ανέζα (2001-10-17)

Διπλωματική εργασία