Άξιον εστίν = Axion esti

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Ποίημα κατά την παράδοση Αρχαγγέλου Γαβριήλ = Poem of Archangel Gabriel according to the tradition.

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Α', Πα, αδζέμ