Πλουσίων δωρεών: Δόξα εις τον Εσπερινόν των αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης = Glory to the Vespers of St Constantine and St Helen.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Β', Δι