Αυγούστου μοναρχήσαντος: Δόξα εις τον Εσπερινόν των Χριστουγέννων = Glory to the Vespers of Christmas.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Ελλειπές. Λείπει η κατάληξη του ύμνου, ποίημα Κασσιανής Μοναxής.

Musical Score

Ήχος Β', Δι