Εν Βηθλεέμ: "Και νυν" των αποστίxων Χριστουγέννων.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Δ', Νη