Αστήρ Αστέρων Πρόδρομος: Δόξα εις τους αίνους Γενεθλίων του Προδρόμου = Glory to the Lauds of the Nativity St John the Baptist.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Β'. Πα