Αγιωσύνης δωρεά: Δόξα εις τους αίνους Αγίων Θεοδώρων = Glory to the Laus of Saints Theodores.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Μουσικό κείμενο μόνο στο 1ο φ. = Music text only on the first folio.

Musical Score

Ήχος Πλάγιος Β', Πα