Αυγούστου μοναρxήσαντος… = When Augustus reigned.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Β', Δι