Εν πόλει του Θεού ημών: Δόξα είς του αίνους Αγίας Παρασκευής = Glory to the Laus of St Paraskevi.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Ήχος Β', Δι