Όπου επισκιάσει: Δόξα εις τους αίνους των Πανμεγίστων Ταξιαρχών = Glory to the Lauds of the Archangels.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Α', Πα