Συγχάρητε ημίν: Δόξα εις τον Εσπερινόν των Πανμεγίστων Ταξιαρχών = Glory to the Vespers of the Archangels.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Α', Πα