Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων: Δόξα είς τους αίνους Ιωάννου του Βαπτιστού = Glory to the Lauds of St John the Baptist.

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Μαυρόπουλος, Νικόλαος el
dc.contributor.other Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki en
dc.coverage.temporal Όρθρος του Αγίου Ιωάννου, 7 Ιανουαρίου = At matins of Saint John's, 7th January.
dc.date.accessioned 2015-04-24T08:18:18Z
dc.date.available 2015-04-24T08:18:18Z
dc.date.created 03/10/194-
dc.identifier.other LMS NM 30
dc.identifier.uri http://sophia.mus.auth.gr/xmlui/handle/123456789/899
dc.format 3 fol.
dc.format.extent 30 x 20 cm
dc.language.iso Greek el
dc.title Άγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων: Δόξα είς τους αίνους Ιωάννου του Βαπτιστού = Glory to the Lauds of St John the Baptist. el
dc.type Musical Score el
dc.type Πλάγιος Δ', Νη el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής