Οι παραλλαγές του θέματος στις Φούγκες του 2ου τεύχους από το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του J. S. Bach: μία αναλυτική προσέγγιση.

Κοτσίνας, Σταύρος (2011-11-04)

Διπλωματική εργασία