Καθιέρωση και εξέλιξη των δημοσίων θεάτρων της Βενετίας κατά τον 17ο αιώνα.

Μαγγιώρης, Χρήστος (2012-06-27)

Διπλωματική εργασία