Των μοναστών τα πλήθη: Δόξα εις τους αίνους Αγίου, Οσίου.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη