Επέλαμψε σήμερον: Δόξα εις τους αίνους Αγίου Φανουρίου =Glory to the Lauds of St Fanourios.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Α', Κε