Των Εισοδίων: Μετά το τεχθήναι Σε.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Στο "ως η αγιαμένη" στο f1r, παρεμβάλλεται το "πότε και Γαβριήλ" στο fev.

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη