Εν Βηθλεέμ συνέδραμον = Hastened to Bethlehem.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη