Των Μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν Ιωάννη πατήρ ημών = We the crowds of the Friars, You the we honor, John our father.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Musical Score

Πλάγιος Δ', Νη