"Προσμονή" (2007): έργο για συμφωνική ορχήστρα.

Τόνια, Ευαγγελία (2008-01-29)

Διπλωματική εργασία