Η χορωδιακή δραστηριότητα στην πόλη της Καρδίτσας κατά την περίοδο 1980-2000.

Ευθυμιάδης, Νικόλαος (2004-12-17)

Διπλωματική εργασία