Πτυχές της βρεφικής αντίληψης στην πρόσληψη, την επεξεργασία και την ανάκληση των ακουστικών ερεθισμάτων και η επίδραση του γονεϊκού λόγου και τραγουδιού στην λειτουργικότητα, την ψυχολογία, αλλά και βιολογική εξέλιξη και ανάπτυξη του βρέφους.

Ταρπάγκος, Ζαχαρίας (2015-02-27)

Διπλωματική εργασία