Επιδράσεις μουσικής ακρόασης στη φυσιολογία ασθενών: αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, τη συχνότητα αναπνοής και τους καρδιακούς παλμούς σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.

Παπαπούλιου, Χριστίνα (2012-10-03)

Διπλωματική εργασία