Οι σπουδές για πιάνο του György Ligeti ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλαπλών συνθετικών επιρροών: ανάλυση των σπουδών αρ. 1 και 6 από το πρώτο βιβλίο.

Σουργκούνης, Ευάγγελος (2015-06-18)

Διπλωματική εργασία