Αποσαφηνίζοντας τη "Σχολή της Νέας Υόρκης": μία ιστορικο-αισθητική διερεύνηση της σχέσης εικαστικών και μουσικής.

Καρδαμάκη, Αγγελική (2015-06-18)

Διπλωματική εργασία