Τραγούδια και χοροί της Ηπείρου.

Γαβριηλίδου, Ελένη (2015-07-08)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1497_01. Μαρία λεν την Παναγιά.mp4

1497_02. Τέτοια ώρα ήταν ψες.mp4

1497_03. Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ.mp4

1497_04. Στης πικροδάφνης τον ανθό.mp4

1497_05. Καπέσοβο.mp4

1497_06. Ξενιτεμένο μου πουλί.mp4

1497_07. Ψηλά στην Κωστηλάτα.mp4

1497_08. Αγγέλω μ' κρέν' η μάνα σου.mp4

1497_09. Ασπροσυννέφιασ' ο ουρανός.mp4

1497_10. Που ήσουν Παναγιωτούλα μου.mp4

1497_11. Το βλέπεις κείνο το βουνό (Αναστασιά).mp4

1497_12. Γείραν τ' απόσκια.mp4

1497_13. Σ΄ ετούτην τάβλα που 'μαστε.mp4