Διερεύνηση ψυχοακουστικών φαινομένων με σύστημα κλειστού περιφερικού ήχου.

Βαμπίρη, Αθανασία (2015-07-17)

Διπλωματική εργασία