Η Πολίτικη Λύρα.

Πολυκάρπου, Χριστίνα (2012-11-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


ThumbnailDVD_Title_01_06.mp4

Thumbnail1255-01.Beyati Pesrev.mp3

Thumbnail1255-02.Buselik Pesrev.mp3

Thumbnail1255-03.Huseyni Pesrev.mp3

Thumbnail1255-04.Ferahfeza Saz Semaisi.mp3

Thumbnail1255-05.Hicaz Sirto.mp3

Thumbnail1255-06 Hicaz Taksim.mp3

Thumbnail1255-07.Nihavent Taksim.mp3

Thumbnail1255-08.Rast Taksim.mp3

Thumbnail1255-09.Huseyni Taksim.mp3

Thumbnail1255-10.Acem Asiran Taksim.mp3