Σήμερα είν' η σχόλη σου.

Μελά - Καραμπάση, Κλειώ (τραγούδι) = Mela - Karabasi, Cleo (singer) (2016-06-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

This song is sung for a friend or realative celebrating his name day. It describes the entertainment - a lavish spread on the table accompanied by local wine - and finishes with good wishes for the entire family. The song is strophic(i.e. has the same music for each verse), and the lines fifteen syllable iambic. The melody is divided into two parts, the first covering the first (eight-syllable) hemistich, which is extended by a four-syllable repeat, and the second part covering the second, seven-syllable hemistich. An interesting feature of the song is the repetition in the for aa bb, shich is not common in the music of mainland Greece.

Files in this item

AGTM_12_Simera einai i sxoli sou.mp3