Αμπέλι μου στραβόραδο.

Μελά - Καραμπάση, Κλειώ (τραγούδι) = Mela - Karabasi,Cleo (singer) (2016-06-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

The words of this song conjure up the characteristic landscape of Ikaria, with its vine-dotted slopes, rainy Mesaria, the storms that batter the mountainous region of Athera, and the sunbathed coastal village of Evdhilos, and sing of the pleasure to be found in the local wines. The song is strophic. The melodic unit consists of a single phrase that is repeated to cover the rhyming couplet in fifteen syllable iambic meter, followed by a refrain in trochaic tetrameter. The five-four rhythm is characteristic.

Files in this item

AGTM_14_Ampeli mou stravorado.mp3