Οι Καριώτες οι ψαράδες.

Βρούλου, Σοφία (τραγούδι) = Vroulou, Sofia (singer) (2016-06-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

This song sketches a picture of the careless life of the fishermen of Ikaria. Each melodic unit covers a rhyming couplet in trochaic tetrameter. The melody, in duple (2/4) time, comprises two symmetrical phrases (2+2 bars) and falls within the span of the single ocatve D-D. Characteristic of this song are the rising fifths and the beginning of each phrase, and the cascade of short motifs that include it. The lack of crispness in the singing is due to the great age of the singer, shose voice however has a characteristic and imposing modulation and a very personal touch of irony.

Files in this item

AGTM_16_Oi Kariwtes oi psarades.mp3

AGTM_16_Oi Kariwtes oi psarades.mp3