Ηφάς αρνί κι ηρνήθης με.

Καρναβά, Αγγελική (τραγούδι) = Karnava, Ageliki (singer) ; Μαυρογιώργη, Πολυξένη (τραγούδι) = Mavrogiorgi, Polyxeni (singer) ; Μαυρογιώργης, Χρυστόστομος (τραγούδι) = Mavrogiorgis,Chrisostomos (singer) (2016-06-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

The text of this love song with its characteristic refrain is in local Ikarian dialect. In each verse the melody covers a rhyming couplet in fifteen syllable iambic meter, followed by a refrain. Other characteristic features of this osng are the 5/4 rhythm, and the diatonic hexachord scale used (diatonic pentachord with B flat instead of B natural).

Files in this item

AGTM_20_Hfas arni kai irnithimen.mp3