Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Κέρκυρα, 19 Ιανουαρίου 1961

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-22)

Οργάνωση του "Καλλιτεχνικού Ομίλου Κυριών Κέρκυρας" (Πρόεδρος: Α. Δαπέργολα, Αντιπρόεδρος: Α. Νικοκάβουρα) στην Αίθουσα ΄"ΕΘΝΙΚΟΝ". Περιέχει και απόσματα της εφημερίδας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ που αναφέρεται στην συναυλία.

Image