Διεθνείς Μουσικές Ημέρες (1969-2010), ένας σημαντικός θεσμός της μουσικής ζωής της Θεσσαλονίκης κατά το β ́ μισό του 20ου αιώνα: κριτική αποδελτίωση και σχολιασμός.

Σαχινίδου, Θεανώ (2019-09-19)

Διπλωματική εργασία