Η προφορική μουσική παράδοση της Ιερισσού μέσα από το Αρχείο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΜΣ - ΑΠΘ: ιστορικό πλαίσιο και αρχειακή καταγραφή.

Θεοδωρίκας, Ευάγγελος (2021-07-02)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1703_01. Σ' όλο τον τόπο πήγα, πήγα και στη Φραγκιά (CHI13).mp3

1703_02. Δυο πουλάκια αγαπιούνται σε έναν μαχαλά (KOI6).mp3

1703_03. Κυπαρισσάκι μου ψηλό τι στέκεις μαραμένο (LMSI6 ).mp3

1703_04. Μπιζέρησα βαρέθηκα με μια γειτόνισσά μου (GKI12).mp3