Η βυζαντινή μουσική στην προσχολική ηλικία: μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, με υλικό του κύκλου των Χριστουγέννων και τη χρήση βιολιού.

Τσανακτσίδου, Σοφία (2021-07-05)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1869_01.Γνωριμία με τους χαρακτήρες ποσότητος ίσον-ολίγον-απόστροφος.mp4

Thumbnail1869_02.Εξερευνώ την φωνή μου παίζοντας.mp4

Thumbnail1869_03.Εξερευνώ την φωνή μου παίζοντας(μέρος2ο).mp4

Thumbnail1869_04.Γνωρίζω τις νότες της βυζαντινής μουσικής.mp4

Thumbnail1869_05.Διάφορα μουσικά όργανα.mp4

Thumbnail1869_06.Μαθαίνω για την γιορτή των Χριστουγέννων.mp4

Thumbnail1869_07.Τα βυζαντινά κάλαντα.mp4