Η Σονάτα [No. 1] (1990) για κιθάρα του Leo Brouwer: από την υφολογική προσέγγιση στη μουσική ερμηνεία.

Εφραιμίδου, Ελένη (2021-07-05)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1822_01.Sonata para guitarra sola [No.1] (1990)-Leo Brouwer.mp3

1822_01.Sonata para guitarra sola [No.1] (1990)-Leo Brouwer.mp4