Μουσική με το σώμα: από την πειραματική και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική στο «Body Music» του Keith Terry.

Κυρατζόγλου, Περσεφόνης (2021-07-06)

Διπλωματική εργασία