Μισιρλού: συγκριτική αναλυτική προσέγγιση σε επιλεγμένες εκτελέσεις και διασκευές της περιόδου 1927-1962.

Περδίκης, Ιωάννης (2021-07-06)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1293_01.Μισιρλού - Τέτος Δημητριάδης (1927).mp3

1293_02.1931.Μιχάλης Πατρινός - Μουσουρλού (1931).mp3

1293_03.Missirlu - Jack Mayesh (1941).mp3

1293_04.Misirlou - Woody Herman And His Orchestra (1941).mp3

1293_05.Misirlou-Jan August (1947).mp3

1293_06.Μισιρλού - Δανάη (1949).mp3

1293_07.Misirlou - The Cardinals (1955).mp3

1293_08.Miserlou - Earl Washington (1958).mp3

1293_09.Misirlou - Stanley Black and His Orchestra and Chorus (1961).mp3

1293_10.Misirlou - Dick Dale & his Del-Tones (1962).mp3