Μουσική και συναισθήματα: εμπειρική μελέτη συσχέτισης μελωδικών και αρμονικών παραμέτρων με βασικές διαστάσεις συναισθημάτων.

Γκουγκουστάμου, Ειρήνη (2021-02-16)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1804_01. Melody Major.mp3

Thumbnail1804_02. Melody fixed.mp3

Thumbnail1804_03. Melody Minor.mp3

Thumbnail1804_04. Melody Modulated.mp3

Thumbnail1804_05. Melody Octatonic.mp3

Thumbnail1804_06. Melody Phrygian.mp3

Thumbnail1804_07. Melody Wholetone.mp3

Thumbnail1804_08. Harm fixed major.mp3

Thumbnail1804_09. Harm fixed minor.mp3

Thumbnail1804_10. Harm fixed jazz.mp3

Thumbnail1804_11. Harm fixed octatonic.mp3

Thumbnail1804_12. Harm fixed quartal.mp3

Thumbnail1804_13. Harm fixed random.mp3

Thumbnail1804_14. Harm fixed wholetone.mp3

Thumbnail1804_15. Harm altered major.mp3

Thumbnail1804_16. Harm altered minor.mp3

Thumbnail1804_17. Harm altered modulation.mp3

Thumbnail1804_18. Harm altered octatonic.mp3

Thumbnail1804_19. Harm altered phrygian.mp3

Thumbnail1804_20. Harm altered wholetone.mp3